15. јун 1949. 15. јул 1949.
 

 

15. август 1949. 15. септембар 1949.
 

 

15. октобар 1949. 15. новембар 1949.
 

 

15. децембар 1949.